top of page
Wild Pond

Saai

Hoekom en wat gee jy?

die tiende beginsel

In Genesis 28:20-22 maak Jakob die volgende eed uit dankbaarheid aan die Here:

"En Jakob het ’n gelofte gedoen en gesê: As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die HERE my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal ’n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan."

Ons is dankbaar vir alles waarin die Here vir ons voorsien, en glo dat God se bonatuurlike beskermingshand op ons finansies is wanneer ons 'n tiende van dit gee aan die plek waar ons geestelike kos kry.

Hoe kan ek gee?

In Persoon

Kom woon ons diens by! Daar word n tydgleef geskep waar almal kan saai!

Snapscan

Ons het ook SnapScan fasiliteite by die kerk sou dit 'n meer gerieflike opsie wees

Rekeningnaam:

BEWEEG KERK WELLINGTON

Rekeningnommer: 1275054641

 

Bank: NEDBANK

 

Tak kode: 198765

 

SWIFT kode: NEDSZAJJ

Jou eie bank toep

Hier volg ons bank besonderhede

bottom of page